Regler för renovering


Allmän information om renoveringar!


Både bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen har rätt att renovera sina respektive utrymme såsom lägenheter och lokaler t.ex. tvättstugor och balkonger. Du har även rätt att utföra arbeten under helger. Detta styrs av lagar och regler. Vill du veta mer om dessa kontakta Samhällsbyggnads-förvaltningen (telefonnummer: 0455 - 30 30 00).


 


        Vid renoveringar gäller följande:


·       Vardagar skall de mest bullriga arbetena begränsas (borrning, bilning, slipning, snickeriarbeten osv.)

        mellan 07.30-19.00.


·       Du får utföra mindre jobb (målning, tapetsering och spackling osv.) fram till klockan 22.00,

        efter det skall det vara lugnt/tyst.


·       Under helger skall arbetena utföras mellan 9.00-16.00, därefter det skall det vara lugnt/tyst.


·       Söndagar och helgdagar är reserverade för mindre jobb som EJ är bullriga.


·       Rivning av väggar och byte av köksfläkt får inte ske utan styrelsens godkännande.


·       Vid rivning i bärande vägg krävs bygglov


·       Renoveringar får max pågå under 3 veckor. Därefter krävs styrelsens skriftliga tillstånd.


Skall du renovera din lägenhet, sätt upp ett informationsblad i trappuppgången så att dina grannar vet vad som är på gång och kan se hur lång tid det tar! Skriv gärna dit ditt telefonnummer, så att de boende i trappuppgången kan nå dig.


Byte av köksfläkt så skall det vara av typ alliance fläkt


En alliance fläkt har ett spjäll som stängs när den står på normal ventilation, (där man har ett grundflöde injusterat ) som öppnas mekaniskt eller elektriskt (beror på vilken modell) när du startar köksfläkten. Du har två läge på en alliance fläkt normal ventilation. Och forcerad ventilation. En "vanlig" fläkt i köket stör injusteringens av ventilationen i fastigheten.  Injusteringsprotokoll på befintlig fläkt finns i styrelserummet..