Information om Bostadsrättsföreningen AnkarstjernaBrf.  Ankarstjerna är en helt fristående bostadsrättsförening, den är inte ansluten till någon huvudorganisation. Den registrerades i länsstyrelsens föreningsregister den 10 februari 1959, och är belägen i kvarteret Sundin 35.


Den arkitektoniska utformningen av Brf. Ankarstjernas fastigheter är utförd av arkitekt Wolter Gahn. Han har satt sin stil på en mängd andra områden och byggnader i Karlskrona, bl.a. Konserthuset vid stortorget.


Byggföretaget BOI påbörjade byggandet men fick ekonomiska svårigheter, varför Skånska Cement fick överta det slutliga färdigställandet. De första bostadsrättsinnehavarna flyttade in under våren 1963.


Föreningens totala lägenhetsyta är ca 10 500 m2, fördelat på 150 lägenheter. Dessa är fördelade på 15 St. 5-rums-, 34 st. 4-rums-, 32 st. 3-rums-, 41 st. 2-rums-, och 28 st. 1-rumslägenheter.


Följande gatuadresser tillhör Brf.  Ankarstjerna.

Amiralitetstorget 12.

Alamedan 21, 23 och 25.

Vallgatan 28 A, B och 30.


Portlåsning

Samtliga ytterdörrar är försedda med kod-lås.


Cykelrum

Fastigheterna är utrustade med fyra rum avsedda för cyklar. De är belägna enl. följande

Amiralitetstorget 12, ingång från gården

Alamedan 21, ingång från gården

Vallgatan 28 A, ingång till höger om entrén

Vallgatan 30, ingång från gaveln


Vindsförråd och källarförråd

Ett förråd följer med lägenheten det kan vara antingen ett vindsförråd eller ett källarförråd. Till 1:an medföljer även ett mindre förråd


Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 27 garage- och 47 parkeringsplatser. Dessa tillhör inte lägenheterna utan får hyras helt separat av föreningens medlemmar. Vid överlåtelse av lägenhet kan ej rätten till garage- eller parkeringsplats ingå i överlåtelsen.

Garage nr xx utnyttjas av fastighetsskötaren som verkstad.


Till garage, parkering och extra förråd är det separata köer


I några trappuppgångar finns det speciella rum avsedda för barnvagnar, rollatorer och liknande utrustning. Möbler och skräp mm. får inte förvaras här!


Miljörum

Soprum finns vid sidan av ingången till Vallgatan 28 A

Kärl finns för följande fraktioner: brännbart, plast, glas, wellpapp, tidningar.

Påsar till kompostering finns för avhämtning här.


OBS! Miljörummet är endast avsett till hushållssopor ej renoveringsavfall


Sopcontainrar

Tre gånger om året ställer föreningen sopcontainer till medlemmarnas förfogande. Tiderna för sopcontainern är mitten på januari, slutet på april och dels i början på oktober


Containern är inte avsedd för avfall såsom: köksinredning, kyl/frys, spis, etc., badrumsporslin, tv-apparater, datorer, övrig elektronisk utrustning


Obs! Inget miljö-, hälso- eller brandfarligt avfall får slängas i containern, såsom bilbatterier,  färgrester, lösningsmedel, Tv-apparater mm.


Hobbyrum

I källargången mellan Vallgatan 28 A och B finns det ett hobbyrum där medlemmarna har möjlighet att utföra mindre snickeri- och målningsarbeten. Var och en städar efter sig själv.


Värmeelement

Samtliga värmeelement i lägenheterna är försedda med termostatventiler. Vrides dess ratt moturs till stoppläge skall rumstemperaturen vara 20-22 C. Om ni tycker att Ni har för varmt sänk temperaturen genom att vrida termostat-ventilens ratt medurs till en lägre siffra. Reglera inte temperaturen i lägenheten genom överdriven vädring


Skyddsrum

Bostadsrättsföreningen Ankarstjerna är utrustad med ett skyddsrum beläget i källarplan Amiralitetstorget 12. Då det inte används som skyddsrum är det cykel och källarutrymme för bostadsrättsinnehavarna


Tvättstugorna är belägna enligt följande:

Tvättstuga 1 (grovtvätt) - källargången mellan

Amiraralitestorget 12 och Alamedan 25

Utrustning: 1 st. grovtvättmaskin, 1 st. tvättmaskin, 1 st. torktumlare, 1 st. torkrum och 1 st. mangelrum.


Tvättstuga 2 och 3 - källargången mellan Alamedan 25 och Alamedan 23

Utrustning: 2 st. tvättmaskiner och 1 st. torktumlare i varje tvättstuga, 2 st. torkrum, 1 st. mangelrum och 2 st. strykrum.


Tvättstuga 2 -allergitvättstuga ej tillåtet för medlemmar som innehar pälsdjur att tvätta


Tvättstuga 4 - källargången mellan Alamedan 21 och Vallgatan 28 B

Utrustning: 1 st. tvättmaskin, 1 st. torktumlare och 1 st. torkrum som är delat i fyra delar.


Tvättstuga 5 - entréplanet på Vallgatan 30,

Utrustning: 1 st. tvättmaskin, 1 st. torktumlare, 1 st. torkskåp, mangel, och strykbräda.


Obs Mattor får endast tvättas i tvättstuga  nr 1.


Städning för allas trivsel

Den som tvättar efter Er är tacksam om du städar tvättstugan, med tillhörande utrymmen, efter användning samt gör rent filtret i torktumlaren mm.


Ventilation

Samtliga lägenheter i en trappuppgång är anslutna till samma fläkt. Evakuering sker genom frånluftsventiler i kök och badrum


Tilloppsluften tages genom ventiler placerade i fönstrens underkant, medlem ansvarar för filterbyte. Fläktarna är i drift dygnet runt. Evakueringluften går genom värmeväxlare på vindarna, det uppvärmda vattnet leds ner till värmecentralen Inget byte av fläktar (spis och badrum) och utsugs ventiler får göras utan att kontakt tagits med styrelsen


Övrigt

Övernattningslägenhet med fyra bäddar, pentry, wc och dusch finns att hyra,

(Alamedan 23).


Renoveringsåtgärder som skett under den senaste 10-årsperioden

              1995       Fjärrvärme inkopplad.

              1995       Vår gårdsplan är omgjord  av Helene Jaryd.

    2001-2002       Hissarna renoverade.

    2001-2002       Balkongerna renoverades och byggdes ut.

               2002      Bredbandsnät kopplades in.

               2005      Tvättstugorna renoverade.

               2006      Värmeåtervinning och köksfläktar installerade.

               2007      Tv nätet uppdaterat.

               2007      Termostatsbyte energieffektivisering.

      2010-2011     Relining av avloppstammar.

                2012     Bytt vattenrör

                2013     Bytt till Säkerhets dörrar.

                2017     Bytt Fönster i hela fastigheten.